Croeso i Adran Athrawon a Hyfforddwyr Thinkuknow

Mae’r adnoddau y gallwch eu cael yma’n annog pobl ifanc i gael hwyl gyda thechnoleg newydd ac ar yr un pryd cadw rheolaeth dros y peryglon. Yn bwysig iawn, maent hefyd yn dangos i blentyn ble y gall fynd os oes ganddo unrhyw bryderon. Mae’r cynhyrchion yn cynnwys ffilmiau, cyflwyniadau, gemau, cynlluniau gwersi a phosteri ac yn ymdrin â rheibwyr rhywiol sy’n meithrin perthnasoedd amhriodol ar lein, ymddygiad peryglus gan blant ar lein, a seiberfwlio. Mae adnoddau wedi cael eu creu ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 – 4 (plant 5 – 16 oed) a gellir eu cael am ddim ar ôl i chi gofrestru ar y safle hwn.

Cyrsiau hyfforddi

Ar hyn o bryd mae gennym gwrs hyfforddi hanner diwrnod am ddim yr ydym yn ei gynnig i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, ym meysydd addysg, gorfodi’r gyfraith neu amddiffyn plant.

Am y tro cyntaf bydd CEOP yn cynnig cymhwyster academaidd mewn Amddiffyn a Diogelu Plant Ar-lein. Gall athrawon, arweinwyr amddiffyn plant, swyddogion e-ddiogelwch byrddau lleol diogelu plant, swyddogion diogelu’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio i ddiogelu pobl ifanc ymrestru ar Gwrs Diploma Llysgennad CEOP i gael y Diploma, sy’n cael ei achredu gan Awdurdod Cymwysterau’r Alban (SQA). Gall gweithwyr proffesiynol hefyd ddilyn cwrs y Diploma Llysgennad a pheidio â chael y Diploma os ydynt eisiau. (Fodd bynnag, trwy wneud hynny byddant yn cael tystysgrif presenoldeb yn unig ac nid statws llawn Llysgennad.) Bydd y cwrs hwn yn disodli’r ‘cwrs Llysgennad’ cyfredol. Bydd y cwrs a’r cymhwyster yn cynnig datblygiad parhaus i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym meysydd amddiffyn plant, addysg a phlismona.