Masnachu mewn plant

Mae’n ffaith drist bod plant yn cael eu prynu a’u gwerthu ledled y byd a’u masnachu i lawer o wledydd, y tu mewn iddynt ac ohonynt, gan gynnwys y DU, am lawer iawn o resymau. Mae’n drosedd gymhleth, a chudd yn aml, nad yw’r gymdeithas ehangach at ei gilydd yn ei gweld. Boed ar gyfer camdriniaeth rywiol, caethwasanaeth domestig, twyll budd-daliadau neu lafur gorfodol - rhaid i gam-fanteisio ar blant fel hyn ddod i ben.

Nid mater o fudo neu fewnfudo yw masnachu mewn plant. Dyna sut mae wedi cael ei weld, oherwydd ei fod yn gyfystyr â phobl yn mudo. Fodd bynnag, gall plentyn gael ei fasnachu beth bynnag fo ei genedligrwydd neu ei statws mewnfudo. Mae cam-fanteisio ar blant fel hyn yn gallu digwydd, ac mae yn digwydd, yma yn y DU yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd. Beth bynnag yw ei ffurf, cam-drin plant yw masnachu mewn plant.

Yn y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP), mae uned bwrpasol wedi cael ei sefydlu i ddarparu dull arbenigol ac amddiffynnol, sy’n canolbwyntio ar y plentyn, o fynd i’r afael â masnachu mewn plant.